ด้วยการที่เราได้ดูแลและบำรุงรักษาอัญมณีของคุณอยู่เสมอก็จะทำให้เครื่องประดับดูสวยงามอยู่ตลอดเวลา และช่วยเพิ่มให้ดูหรูหรา และสวยงามทุกครั้งที่ได้สวมใส่ ร้าน Masterpiece มีบริการซ่อมแซมอัญมณี ตกแต่ง เสริมแต่งใหม่ทุกรูปแบบเพื่อให้เครื่องประดับของคุณมีความสวยงาม และใช้งานได้ตลอดอายุการใช้งาน

เรามีบริการซ่อมอัญมณีเต็มรูปแบบประกอบไปด้วยการปรับเปลี่ยน, ขึ้นตัวเรือนใหม่, ฝังเพชรพลอยใหม่, ทำความสะอาดขัดเครื่องประดับ, ซ่อมแซมอัญมณีที่ขาดทุกชนิด และออกแบบทุกชนิด

 

Masterpiece All Rights Reserved.

Developed by TriCS